Friday, June 5, 2020

Disney shelf, part 2.

Disney dolls - second part of the shelf || Lalki Disneya - druga część półki
Not as neat as the other part of the shelf. Also, contains a curious number of shirtless men.

Nie tak poukładane, jak w drugiej części półki. A także, zawiera zastanawiającą ilość facetów bez koszuli.

Monday, June 1, 2020

Companion doll

 A long, long time ago I dreamed about a companion doll - small, versatile and sweet, a bit unlike my usual choices. I realized the dream quite quickly, but the doll never actually got to travel with me, because my life drastically changed about then. So, she spent years in a box. And now I got her out. Meet Little Pullip Assa on Obitsu 21.

Dawno, dawno temu marzyłam o lalce-towarzyszce - małej, uniwersalnej i słodkiej, niepodobnej do tych, które zwykle wybieram. Marzenie zrealizowałam dość szybko, ale lalce nie dane było ze mną podróżować, bo jakoś wtedy moje życie drastycznie się zmieniło. Spędziła więc całe lata w pudełku. A teraz ją wyciągnęłam. Poznajcie Little Pullip Assę na Obitsu 21.

Little Pullip Assa on Obitsu 21 body
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...