Sunday, August 9, 2020

Star Wars Stories, pt. 3 - Technical Decapitation

 In case you were curious, I've decapitated Hasbro's Star Wars Forces of Destiny Reys. Both of them. She fits the "light/pale" Obitsu.

Gdyby ktoś był ciekawy, zdekapitowałam Rey Forces of Destiny od Hasbro. Obie. Pasuje im jasne/blade Obitsu.

Two versions of Hasbro's Rey Forces of Destiny bodies.

Both original bodies, due to molded clothes and hidden mechanisms are unacceptable to me. Some parts seemed promising, but I ended up giving up even on the somewhat nice palms, etc. Will keep the accessories and the head.

Oba ciałka, z powodu moldowanych ubrań i ukrytych mechanizmów są dla mnie nie do przyjęcia. Niektóre elementy wydawały się obiecujące, ale ostatecznie odpuściłam sobie nawet nieźle wyglądające dłonie, itd. Zatrzymam akcesoria i główkę.


Rey Forces of Destiny - head fix mechanism.
 The head is quite hard and the hole is rather small. I had to heat up the head properly.

Główka jest dość twarda, a dziura raczej mała. Musiałam porządnie rozgrzać główkę.

 

That's it, just ugly technical pictures today. I hope Rey will get a proper photo session one day.

 To by było na tyle, dzisiaj tylko brzydkie zdjęcia techniczne. Mam nadzieję, że Rey załapie się kiedyś na odpowiednią sesję fotograficzną.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...