Thursday, May 10, 2018

I am not dead, just the opposite

I am not dead, just the opposite, but very, very busy with the little one. She already got her first Barbie. Actually, she snatched a Yellow Top MTM from my collection and refused to give back. So I gave her the MTM head on tall Fashionistas body hybrid and she seems happy.
The dolls had to give ground for a while, I bought some over the last 9 months (some Fash and WW) and barely had time to let them out of the boxes.
There will be time when I come back to dolls, but it doesn't seem anytime soon.

Nie umarłam, wręcz przeciwnie, jestem tylko bardzo, bardzo zajęta przy małej. Dostała już swoją pierwszą Barbie. Właściwie, to capnęła MTM Yellow Top z mojej kolekcji i nie chciała oddać, więc dałam jej hybrydę - główkę MTM na wysokim ciałku Fashionistas - i wydaje się zadowolona.
Lalki musiały ustąpić pola na jakiś czas, w ciągu ostatnich 9 miesięcy kupiłam kilka (Fash i WW) i ledwie miałam czas wypakować je z pudełek.
Nadejdzie czas, że wrócę do lalek, ale nie wydaje mi się, żeby to miało być niedługo.


Barbie The Look Pool Chic

Sunday, September 17, 2017

It's a girl!

A month ago I gave birth to a tiny baby girl. We're both learning the new roles now.
The blog may seem abandoned, but it's not. I'll be back!

Miesiąc temu urodziłam maleńką dziewczynkę. Obie uczymy się teraz naszych nowych ról.
Blog może wyglądać na porzucony, ale tak nie jest. Jeszcze tu wrócę!

It's a girl Barbie 2014 (left, X8428) and 2016 (right, DGW37)
Why is there only a pink It's a Girl doll but not a It's a Boy one? I'd say it's more of a gift for the mother than the baby, so there definitely should be one celebrating a birth of a boy. I need it desprately for my sis!

Dlaczego jest tylko różowa lalka It'a a Girl (To Dziewczynka), ale nie ma It's a boy (To chłopiec)? Powiedziałabym, że to bardziej prezent dla mamy niż dla malucha, więc zdecydowanie powinna być wersja na uczczenie narodzin chłopca. Bardzo potrzebuję takiej dla siostry!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...