Thursday, February 23, 2017

Not dead. Confirmed. And thank you.

Ok, it's confirmed - I'm not dead. Quite the opposite. I'm pregnant and it's been a bumpy ride from the start. Let's hope it's going to be better now. At least, I got some of my brain back now.
This is going to be a thank you post. Because, although I'd been miserable and not interested in dolls so much, the dolly-people were interested in me.

So, first things first, I won one part of Brini's huuuge giveaway. And the gifts arrived just in time to brighten my darkest hour. If you haven't done this yet, go check out her blog, it's really worth it and Brini herself is the sweetest person!
Please, forgive me the terrible photos - I couldn't even get up from bed then.

Ok, już wiadomo - nie umarłam. Wręcz przeciwnie. Jestem w ciąży i od samego początku jest to ostra przejażdżka. Miejmy nadzieję, że teraz będzie lepiej. Przynajmniej odzyskałam ostatnio część swojego mózgu.
To będzie post dziękczynny. Pomimo, że byłam zmarnowana i niezbyt zainteresowana lalkami, lalkowi ludzie byli zainteresowani mną. 

Po kolei, najpierw wygrałam część wieeelkiej rozdawajki u Brini. Prezenty dotarły idealnie na czas, żeby rozświetlić mi najmroczniejszą godzinę. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zajrzyjcie na jej blog, na pewno warto, a sama Brini jest przeuroczą osobą!
Proszę, wybaczcie okropne zdjęcia - nie mogłam wtedy nawet wstać z łóżka.
Lots of goodies! || Mnóstwo pyszności!

Tuesday, January 31, 2017

I am not dead. Probably

I am not dead yet. Will write, when I get my brain back.
Nie umarłam jeszcze. Napiszę coś, jak znajdę swój mózg.


Saturday, December 31, 2016

The doll of the year 2016

Unexpectedly, it was really easy to choose the best doll of this year, I had no doubts. I enjoyed her the most since I got her, thoug there is little really exceptional or remarkable about her. Simple design, toned down colours, ultimately posable body. Made to Move Barbie Yellow Top - my favourite doll of 2016.

Niespodziewanie, w tym roku było mi naprawdę łatwo wybrać najlepszą lalkę roku, po prostu nie miałam wątpliwości. Cieszy mnie najbardziej, odkąd ją mam, chociaż niewiele ją wyróżnia. Prosty projekt, stonowane kolory, świetnie pozujące ciałko. Made to Move Barbie w żółtym topie - moja ulubiona lalka 2016.

Barbie Made to Move Yellow Top
 Have a wonderful 2017!
Wspaniałego 2017!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...