Sunday, December 29, 2019

16 Days against Violence campaign

If I deny the rumours about my disappearence once again, it won't even be funny. I'm pretty busy, obviously. My dolls were bored without any of my attention, so they got involved in a social campaign for the 16 Days Against Violence.

"Catcalling is not a compliment" Author: Klaudia Sporysiak
The dolls in the picture are mine, but the pictures were taken by people normally not interested in dolls. This was, again, an interesting experience.


Jeśli po raz kolejny zdementuję plotki o swoim zniknięciu, nie będzie to nawet śmieszne. Jestem dość zajęta, jak widać. Moje lalki się nudzą bez mojej atencji, więc zaangażowały się w kampanię społeczną 16 Dni Przeciw Przemocy.

"Slut-shaming: this is violence!" Author: Ada Wasik

Lalki na zdjęciach są moje, ale zdjęcia robiły osoby, które na co dzień nie interesują się lalkami. To było kolejne ciekawe doświadczenie.

Wednesday, October 16, 2019

Moving (on)

I have moved and got myself a present on the occasion.
My dolls are still waiting to get out of the boxes, but at least I have room for that!

Przeprowadziłam się i kupiłam sobie prezent z tej okazji.
Moje lalki nadal tkwią gdzieś w pudłach, ale przynajmniej mam na nie miejsce!

Zoe and Ava checking out the new place || Zoe i Ava oglądają nowe miejsce
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...