Wednesday, October 16, 2019

Moving (on)

I have moved and got myself a present on the occasion.
My dolls are still waiting to get out of the boxes, but at least I have room for that!

Przeprowadziłam się i kupiłam sobie prezent z tej okazji.
Moje lalki nadal tkwią gdzieś w pudłach, ale przynajmniej mam na nie miejsce!

Zoe and Ava checking out the new place || Zoe i Ava oglądają nowe miejsce
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...