Saturday, March 1, 2014

Rochelle's... pigeons

Back at previous home Rochelle used to like to feed pigeons.

Jeszcze w poprzednim domu Rochelle lubiła karmić gołębie.
Rochelle from Scaris, the city of frights
But in IHime's Den pigeons got a bit wierd...

Ale u IHime gołębie są jakieś dziwne...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...