Saturday, September 20, 2014

Traveler's Club - summary

The Adventurer's Club is a monthly photo challenge set up by Heather. Every month there is a theme. You can join any time and contribute through the blog or flickr group. I find it super-inspiring!

Adventurer's Club to comiesięczne wyzwanie wymyślone przez Heather. Każdego miesiąca pojawia się nowy temat. Można się przyłączyć w każdej chwili i brać udział przez blog albo grupę na flickr. Dla mnie to super-inspirujące!

Tuesday, September 16, 2014

Sindy by Pedigree

A friend found this Sindy by Pedigree in a thrift shop and, without knowing what she was actually buying, just liking the doll and her overall condition, got her for me. This doll isn't my type, but... she's one of the lovliest and most enchanting ones I received ever!

Przyjaciółka znalazła tę Sindy od Pedigree w SH i, właściwie nie wiedząc co kupuje, kierując się ogólnie dobrym stanem lalki i tym, że jej się podobała, wzięła ją dla mnie. Ta lalka nie jest w moim typie, ale... jest jedną z najładniejszych i najbardziej uroczych, jakie kiedykolwiek dostałam!

Friday, September 12, 2014

Favourite dolls: Secret Spells Kayla

"Why is it you always find witches in the heart of the evil wood where the worst things happen? I mean, you find doctors where there are diseases, but you don't blame it on the doctors."
Terry Pratchett (in an interview)

"Dlaczego czarownice zawsze mieszkają w najciemniejszych lasach, gdzie dzieją się najgorsze rzeczy? To jak z lekarzami, znajdujesz ich tam gdzie choroby, nikt jednak nie obwinia ich za to, że ludzie chorują."
Terry Pratchett (w wywiadzie)

Wednesday, September 10, 2014

A word from Latimeria

It was a very nice surprise that some wonderful people voted on me and let me win Kida's "pets in forbidden places" competition, but it was especially important to Latimeria, the rattie in the winning photos.
Because, you know, it is not easy being Latimeria. Born to an underaged mother, growing up with seven brothers. Being the only girl, always the smallest, and - honestly - not a very pretty one, made her tough. She had to be tougher than all her brothers combined. So, she's always two steps ahead of them, going faster and higher than any of them ever thought.
 Lati is a "patched" or "double rex" rat variety and it is normal for her to go bald from time to time. She is one year old. She lives with her mother and two brothers and the rest of the unrelated pack.

Lati on the line || Lati na linie
 Było dla mnie bardzo miłą niespodzianką, że niektórzy cudowni ludzie głosowali i pozwolili mi wygrać zabawę Kidy "zwierzaki w miejscach niedozwolonych", ale jeszcze ważniejsze jest to dla Latimerii, szczurki na zwycięskich zdjęciach. Bo wiecie, nie jest łatwo być Latimerią. Urodzona przez nieletnią matkę dorastała z siedmioma braćmi. Była jedyną dziewczynką, zawsze najmniejszą i - szczerze - niezbyt urodziwą, ale to sprawiło, że stała się twarda. Musiała być twardsza, niż wszyscy jej bracia razem wzięci. Dlatego jest zawsze dwa kroki przed nimi, szybciej i wyżej, niż któremukolwiek z nich przyszło by do głowy.
Lati jest odmiany zwanej "patched" albo "double rex" i łysienie od czasu do czasu jest dla niej normalne. Ma w tej chwili rok. Mieszka z mamą, dwoma braćmi i resztą niespokrewnionego stadka.

Latimeria and I say THANK YOU!
Latimeria i ja ślicznie DZIĘKUJEMY!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...