Sunday, June 26, 2016

The Dollhouse Museum

The Dollhouse Museum in Warsaw || Muzeum Domków dla Lalek w Warszawie.
If you ever happen to be in Warsaw, The Dollhouse Museum is a must-see for a doll enthusiast. It is quite easy to get there - it's located in the centerpiece attraction of the capital city, the Palace of Culture and Science. If you are going by train, it is just above the Warsaw Central Station.
My only complaint is that the Palace is quite large and we had to make an almost complete circle around it to find some guide-posts of the museum. However, having arrived there, we forgot the inconvinience.

Jeśli kiedyś zdarzy się Wam być w Warszawie, Muzeum Domków dla Lalek jest przystankiem obowiązkowym dla miłośnika lalek. Dość łatwo tam trafić - jest zlokalizowany w głównej atrakcji stolicy, Pałacu Kultury i Nauki. Jeśli jedziecie pociągiem, jest niemal dokładnie nad stacją Warszawa Centralna.
Jedyny zarzut jaki mam, to że musieliśmy obejść dookoła prawie cały Pałac, całkiem spory, zanim zauważyliśmy drogowskazy na muzeum. Jednak po dotarciu na miejsce szybko zapomnieliśmy o niedogodności. 

Enter... ||  Wejdź...

Monday, June 20, 2016

New Fashionistas

I admit, Mattel did they homework this time. They brought back qualities that hooked me to their dolls in 80' and 90'. Their only drawback is quality - I never thought I'd say that about the big M. I had to go through literally dozens of dolls, sometimes driving from shop to shop, to find an acceptable doll!
Despite some quality issues I recently got several new Fashionistas and I'm planning on getting even more.

Muszę przyznać, że Mattel tym razem odrobił pracę domową. Wrócili do cech, które przyciągały mnie do lalek w latach 80-tych i 90-tych. Jedyną słabą stroną jest jakość - nie myślałam, że kiedykolwiek napiszę to o wielkim M. Musiałam przejrzeć tuziny lalek, czasem jeżdżąc od sklepu do sklepu, żeby znaleźć akceptowalny egzemplarz!
Mimo tego ostatnio nabyłam aż kilka nowych Fashionistek, a planuję nawet więcej.

Barbie Fashionistas Doll 30 - White and Pink Pizzazz (2016)

Fashionistas Doll 30 - White and Pink Pizzazz - was the first one with the new tall body I got. I was curious, but even more I liked the face.

Fashionistas Doll 30 - White and Pink Pizzazz - pierwsza lalka z nowym, wysokim ciałkiem, jaką nabyłam. Po części z ciekawości, ale przede wszystkim podoba mi się jej buzia.

Tuesday, June 14, 2016

Review: Monster High Finnegan Wake

Monster High Finnegan Wake
I've finally got Finnegan! This is the ultimate MH doll and the best disabled person depiction ever. I mean, there is no weakness in him, he's just... a fish out of the water. 

Nareszcie mam Finnegana! To Graal wśród lalek MH i najlepsze przedstawienie osoby niepełnosprawnej ever. Nie ma w nim słabości, po prostu... jest rybką wyjętą z wody.

Friday, June 10, 2016

Preview: Coming soon (just after I get some sleep)

Read the review here
- plus some recent dolls, an older doll and a fantastic field trip
- as soon as I get some real sleep.

- plus kilka w miarę nowych lalek, jedna starsza i fantastyczna wycieczka
- jak tylko wreszcie się wyśpię.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...