Wednesday, December 31, 2014

Happy 2015!

May the 2015 be better than the previous year, leave only good memories and hand you only the chocolates you like (no coconut for me, please)!

Oby 2015 był dla Was lepszy, niż rok poprzedni, niech zostawia tylko dobre wspomnienia i ofiarowuje tylko te czekoladki, które lubicie (żadnego kokosa dla mnie, proszę)!Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...