Thursday, February 25, 2016

Intimate with the dolls

Imagine a scene: I'm in a bed, the light is dim, there's lots of dolls around me and some soft music seeps in from the background. Now, add a pile of used tissues and another one of pills, syrups, etc. Yeah, the only good thing about being ill is that you get to spend some time with dolls. ;)

Wyobraź sobie scenę: leżę w łóżku, światła są przygaszone, dookoła jest mnóstwo lalek, a w tle sączy się łagodna muzyka. Teraz dodaj do tego górę zużytych chusteczek i drugą - pastylek, syropków, etc. Tak, jedyną dobrą rzeczą w chorowaniu jest to, że można trochę polalkować. 

Blush'n'Bashful Tyler by Tonner

Tuesday, February 16, 2016

He mele no Lilo

The Doll of the Day
The doll I want to present today was one of the side aims of my visit in UK. No, not the one above... ;)

Lalka, którą chcę dzisiaj przedstawić, była jednym z moich pobocznych celów wizyty w UK. Nie, nie chodzi o tę powyżej... ;)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...