Thursday, August 18, 2016

Disney Descendants Lonnie aka The Least Photogenic Doll of Summer

Disney Descendants Lonnie signature doll
Lonnie was the first Disney Descendants doll I bought. How could I not, when Mulan is my absolutely favourite Disney Princess. I like almost everything about the doll - the fashion is great, shoes and oher accessories are amazingly detailed, the articulation is fine. My only complaints are the quality of hair and that Lonnie is the least photogenic doll of this summer, maybe even worse. I simply can't take a decent photo of her. And she is a lovely doll in person.

Lonnie była pierwszą lalką z serii Disney Descendants (Następcy?), którą kupiłam. Jakże bym mogła inaczej, skoro Mulan jest moją najulubieńszą Księżniczką Disneya. Podoba mi się niemal wszystko w tej lalce - ubranko jest świetne, buty i pozostałe akcesoria mają niesamowite detale, artykulacja jest w porządku. Moimi jedynymi zarzutami jest jakość włosów i to, że Lonnie jest najmniej fotogeniczną lalką tego lata, albo i gorzej. Po prostu nie umiem jej zrobić przyzwoitego zdjęcia. A na żywo jest uroczą lalką.

Saturday, August 13, 2016

Review: Disney Animators' Collection Rapunzel Gift Set


Disney Animators' Collection Rapunzel Gift Set
I wanted this version of the Disney Animators' Collection Rapunzel, because my poor DAC dolls suffer from a severe shortage of clothes and she has two. I was also counting on two pairs of shoes, but no luck.

Chciałam tę wersję Roszpunki z Disney Animators' Collection, bo moje biedne lalki z DAC cierpią na ciężki niedobór ubrań, a ona ma aż dwa. Liczyłam też na dwie pary butów, ale bez powodzenia.

Saturday, August 6, 2016

Something old, something new

Splash n'Color Kira/Marina and Fashionistas Barbie (Kassandra/tribal print romper)
There is something about these girls that they are somehow similar, although I can't name it. Is it the cheekbones?

Jest w tych dziewczynach jakieś podobieństwo, chociaż nie potrafię go nazwać. Czy to kwestia kości policzkowych?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...