Monday, November 23, 2015

2015 Annual DollPlaza Meet

My dolls on the VII Annual DollPlaza Meet (the MH and Tink) || Moje lalki na VII Zjeździe DollPlazy (MH i Dzyń)
OK, I think I'm going to share only the most memorable moments, because there was so much to see I'm getting a bit lost. More is on my flickr.

OK, chyba podzielę się tylko najbardziej pamiętnymi chwilami, bo było tak dużo do zobaczenia, że się deczko gubię. Więcej na moim flickr.

Sunday, November 15, 2015

Preview: A little bit of resin

I honestly am intending to finally write that review...

Mam szczery zamiar w końcu napisać tę recenzję...

Sunday, November 8, 2015

Forgotten Pictures

Jane Boolittle - one of my favourite MH || Jane Boolittle - jedna z moich ulubionych MH
These are some of my photos that were taken at random, often single shots, sometimes reminiscents of a failed photo shoot. Usually, there were too few to make up a post.

Oto zbiór moich nieco przypadkowych zdjęć, często robionych jako pojedyncze ujęcia, czasem będących pozostałością po nieudanej sesji. Zazwyczaj było ich zbyt mało na indywidualny post.

Jane Boolittle and a random mushrom || Jane Boolittle i jakiś grzyb


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...