Sunday, September 17, 2017

It's a girl!

A month ago I gave birth to a tiny baby girl. We're both learning the new roles now.
The blog may seem abandoned, but it's not. I'll be back!

Miesiąc temu urodziłam maleńką dziewczynkę. Obie uczymy się teraz naszych nowych ról.
Blog może wyglądać na porzucony, ale tak nie jest. Jeszcze tu wrócę!

It's a girl Barbie 2014 (left, X8428) and 2016 (right, DGW37)
Why is there only a pink It's a Girl doll but not a It's a Boy one? I'd say it's more of a gift for the mother than the baby, so there definitely should be one celebrating a birth of a boy. I need it desprately for my sis!

Dlaczego jest tylko różowa lalka It'a a Girl (To Dziewczynka), ale nie ma It's a boy (To chłopiec)? Powiedziałabym, że to bardziej prezent dla mamy niż dla malucha, więc zdecydowanie powinna być wersja na uczczenie narodzin chłopca. Bardzo potrzebuję takiej dla siostry!

Thursday, July 13, 2017

Disney Descendants - Freddie

Mystery approaching || Zbliża się tajemnica
Freddie was the last girl from Disney's Descendants I wanted to have. Now, only Jay is left on the wishlist, however, if I ever encounter reasonably priced other characters, I might reconsider.

Freddie jest ostatnią dziewczyną z Następców Disneya, którą chciałam mieć. Teraz na liście życzeń został tylko Jay, ale jeśli trafię inne postacie w rozsądnych cenach, mogę zrewidować plany.

Tuesday, June 20, 2017

The many faces of Asha

OK, before I get seriously to the pre-announced Freddie and my B-Day Girl, I felt like delving more into the past dolls. I always liked the Asha head mold, but only recently, with the recent editions, realized it was one of my favourite ones.

OK, zanim na poważnie zajmę się zapowiedzianymi Freddie i panną urodzinową, mam ochotę zagłębić się między starsze lalki. Zawsze lubiłam mold Ashy, ale dopiero z niedawnymi edycjami dotarło do mnie, że to jeden z moich ulubionych.
1996 Hula Hair AA Barbie (Christie? although it only said Barbie on the box)
1996 Hula Hair AA Barbie (Christie? na pudełku miała napisane tylko Barbie)Saturday, April 29, 2017

Into the closet

My poor dolls have to make room for baby stuff. Most of them will have to go into some boxes or into the closet. I started by moving my Tonner gals and managed to snap a few photos, so I remember them when thay are not on display.

Moje biedne lalki muszą ustąpić miejsca dziecięcej wyprawce. Większość będzie musiała iść do pudełek i szafy. Zaczęłam od przeniesienia dziewczyn od Tonnera i udało mi się capnąć kilka zdjęć, żebym je pamiętała, kiedy nie będą na widoku.
Blush and Bashful Tyler by Tonner

Thursday, March 30, 2017

Update to Barbie Skin Tone Match Guide

I'm still hanging out somewhere in the vicinity of the living world.
I finally made some updates to the MtM Barbie Skin Tone Match Guide.
Thanks to Joanna S for the input!

The inspiration for the update were some new doll, of course. Firstly, this lady - Barbie Fashionistas 2016 Doll 49 Double Denim. Her first pictures made ma say "meh". Blonde, blue eyes, pink lips - boring. However, a second look revealed a lovely mold and some of the pictures showed her with a very pale lip, which I loved. The reality was not that good, but still interesting enough.

Nadal bujam się gdzieś w okolicach świata żywych.
W końcu zrobiłam aktualizację Przewodnika po Odcieniach Cery Barbie MtM
Podziękowania dla Joanny S za pomoc! 

Inspiracją były oczywiście nowe lalki. Po pierwsze, ta dama - Barbie Fashionistas 2016 Doll 49 Double Denim. Na jej pierwsze zdjęcia zareagowałam "meh". Blondynka, niebieskie oczy, różowe usta - nuda. Drugi rzut oka ujawnił ciekawy mold, a na niektórych obrazkach wydawała się mieć bardzo blade usta, które mnie zachwyciły. W rzeczywistości nie jest aż taka dobrze, ale wystarczająco interesująco.

Barbie Fashionistas 2016 Doll 49 Double Denim

Thursday, February 23, 2017

Not dead. Confirmed. And thank you.

Ok, it's confirmed - I'm not dead. Quite the opposite. I'm pregnant and it's been a bumpy ride from the start. Let's hope it's going to be better now. At least, I got some of my brain back now.
This is going to be a thank you post. Because, although I'd been miserable and not interested in dolls so much, the dolly-people were interested in me.

So, first things first, I won one part of Brini's huuuge giveaway. And the gifts arrived just in time to brighten my darkest hour. If you haven't done this yet, go check out her blog, it's really worth it and Brini herself is the sweetest person!
Please, forgive me the terrible photos - I couldn't even get up from bed then.

Ok, już wiadomo - nie umarłam. Wręcz przeciwnie. Jestem w ciąży i od samego początku jest to ostra przejażdżka. Miejmy nadzieję, że teraz będzie lepiej. Przynajmniej odzyskałam ostatnio część swojego mózgu.
To będzie post dziękczynny. Pomimo, że byłam zmarnowana i niezbyt zainteresowana lalkami, lalkowi ludzie byli zainteresowani mną. 

Po kolei, najpierw wygrałam część wieeelkiej rozdawajki u Brini. Prezenty dotarły idealnie na czas, żeby rozświetlić mi najmroczniejszą godzinę. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zajrzyjcie na jej blog, na pewno warto, a sama Brini jest przeuroczą osobą!
Proszę, wybaczcie okropne zdjęcia - nie mogłam wtedy nawet wstać z łóżka.
Lots of goodies! || Mnóstwo pyszności!

Tuesday, January 31, 2017

I am not dead. Probably

I am not dead yet. Will write, when I get my brain back.
Nie umarłam jeszcze. Napiszę coś, jak znajdę swój mózg.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...