Thursday, March 30, 2017

Update to Barbie Skin Tone Match Guide

I'm still hanging out somewhere in the vicinity of the living world.
I finally made some updates to the MtM Barbie Skin Tone Match Guide.
Thanks to Joanna S for the input!

The inspiration for the update were some new doll, of course. Firstly, this lady - Barbie Fashionistas 2016 Doll 49 Double Denim. Her first pictures made ma say "meh". Blonde, blue eyes, pink lips - boring. However, a second look revealed a lovely mold and some of the pictures showed her with a very pale lip, which I loved. The reality was not that good, but still interesting enough.

Nadal bujam się gdzieś w okolicach świata żywych.
W końcu zrobiłam aktualizację Przewodnika po Odcieniach Cery Barbie MtM
Podziękowania dla Joanny S za pomoc! 

Inspiracją były oczywiście nowe lalki. Po pierwsze, ta dama - Barbie Fashionistas 2016 Doll 49 Double Denim. Na jej pierwsze zdjęcia zareagowałam "meh". Blondynka, niebieskie oczy, różowe usta - nuda. Drugi rzut oka ujawnił ciekawy mold, a na niektórych obrazkach wydawała się mieć bardzo blade usta, które mnie zachwyciły. W rzeczywistości nie jest aż taka dobrze, ale wystarczająco interesująco.

Barbie Fashionistas 2016 Doll 49 Double Denim

Thursday, February 23, 2017

Not dead. Confirmed. And thank you.

Ok, it's confirmed - I'm not dead. Quite the opposite. I'm pregnant and it's been a bumpy ride from the start. Let's hope it's going to be better now. At least, I got some of my brain back now.
This is going to be a thank you post. Because, although I'd been miserable and not interested in dolls so much, the dolly-people were interested in me.

So, first things first, I won one part of Brini's huuuge giveaway. And the gifts arrived just in time to brighten my darkest hour. If you haven't done this yet, go check out her blog, it's really worth it and Brini herself is the sweetest person!
Please, forgive me the terrible photos - I couldn't even get up from bed then.

Ok, już wiadomo - nie umarłam. Wręcz przeciwnie. Jestem w ciąży i od samego początku jest to ostra przejażdżka. Miejmy nadzieję, że teraz będzie lepiej. Przynajmniej odzyskałam ostatnio część swojego mózgu.
To będzie post dziękczynny. Pomimo, że byłam zmarnowana i niezbyt zainteresowana lalkami, lalkowi ludzie byli zainteresowani mną. 

Po kolei, najpierw wygrałam część wieeelkiej rozdawajki u Brini. Prezenty dotarły idealnie na czas, żeby rozświetlić mi najmroczniejszą godzinę. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zajrzyjcie na jej blog, na pewno warto, a sama Brini jest przeuroczą osobą!
Proszę, wybaczcie okropne zdjęcia - nie mogłam wtedy nawet wstać z łóżka.
Lots of goodies! || Mnóstwo pyszności!

Tuesday, January 31, 2017

I am not dead. Probably

I am not dead yet. Will write, when I get my brain back.
Nie umarłam jeszcze. Napiszę coś, jak znajdę swój mózg.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...