Thursday, May 29, 2014

Time flies

So many things have piled up that I don't even know how to name this post. I've broken my computer and been cut off for three weeks. Painful. But I guess I'm back.

Tyle rzeczy się uzbierało, że nie wiem nawet jak zatytułować ten post. Popsułam sobie komputer i byłam odcięta przez trzy tygodnie. Bolesne. Wydaje mi się, że wróciłam. 

However, my dolls weren't dormant. Once in a while I got to take them out for a photoshoot.
On the first day of warmth this spring Lagoona crawled out from the water.

Jednak moje lalki nie były bezczynne. Od czasu do czasu mogłam zabrać je na sesję. 
Pierwszego ciepłego dnia tej wiosny Lagoona wypełzła z wody.


My little froggy.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...