Friday, June 26, 2015

Spring walked away

Last weekend I saw a slender figure walking away in the distance. I managed to talk her into a last photo session.

W zeszły weekend wypatrzyłam szczupłą figurkę odchodzącą w dal. Udało się namówić ją na ostatnią sesję.


Thursday, June 4, 2015

Zoe in my eyes

Remember my friend Matilda photographing Zoe? It is pretty interesting to see her through somebody else's eyes. Here is how I saw her almost a year ago, which is more or less the same time as Matilda's session.

Pamiętacie, jak moja przyjaciółka Matylda fotografowała Zoe? Całkiem interesujące zobaczyć ją cudzymi oczami. A tak widziałam ją ja niemal rok temu, czyli mniej więcej wtedy, kiedy Matylda zrobiła jej sesję.

Iplehouse JID Asa - Zoe

Tuesday, June 2, 2015

Children's day

Sweet 1600 Clawdeen presenting "merry-go-round" dress || Clawdeen Słodkie 1600 Urodziny prezentuje "karuzelową" sukienkę.
After a long break I got back to crocheting. I made three dresses for my niece and her friend for Children's Day. You can imagine the scream they gave, but they were even more happy spending a whole evening with their favourite auntie.
Po długiej przerwie wróciłam do szydełkowania. Zrobiłam trzy sukienki dla bratanicy i jej przyjaciółki na Dzień Dziecka. Możecie sobie wyobrazić ich pisk, ale jeszcze bardziej cieszyły się z popołudnia spędzonego z ulubioną cioteczką.
13 Wishes Clawdeen in "sunny" dress || Clawdeen 13 Życzeń w sukience "słonecznej"
The purple dress has little Cupid appliques and bead buttons, the other two have sewn skirts, crocheted tops and gold and silver beads.

Fioletowa sukienka ma aplikacje z małymi Amorkami i guziczki z koralików, pozostałe dwie mają szyte spódnice, szydełkowe góry i srebrne oraz złote koraliki.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...