Sunday, January 31, 2016

Nostalgic skin tone match

I am pretty excited about the news in the Barbie World. I like the 2015 Fashionistas, love the M2M body and am really thrilled to see the new Fash body types (however disappointed I may be for their stiffness, I love their faces).

Jestem podekscytowana nowościami w świecie Barbie. Podobają mi się Fashionistki z 2015, uwielbiam ciałko M2M i nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę nowe rodzaje ciałek Fash (jakkolwiek rozczarowana jestem ich sztywnością, podobają mi się ich buźki).
Barbie Top Model Summer on Made to Move body (nostalgic skin tone)

I'd almost lost hope for an affordable articulated body in nostalgic skin tone. But suddenly, M2M came out! I quickly put my hands on Lea. She sold out in a few hours (and was listed again, a bit more expensive). I won't be doing a review, cause everybody's done them by now. Instead, I will just post my dolls that match the nostalgic skin tone.

Już prawie straciłam nadzieję na przystępne cenowo, artykułowane ciałko w kolorze nostalgic. Aż tu nagle pojawiło się M2M! Szybko capnęłam Leę. Wyprzedała się w ciągu kilku godzim (i została wystawiona ponownie, za wyższą cenę). Nie zrobię recenzji,  bo do tej pory zrobili je chyba już wszyscy. Zamiast tego, wrzucam swoje lalki, którym pasuje kolor nostalgic.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...