Thursday, December 31, 2015

Review: Minisup Supia Sujin

Supia Minisup Sujin, normal skin, old type body
I have mixed feelings towards Sujin as well as to this review. I have less than 2 hours to midnight, maybe I'll manage to finish still this year. ;)
More doll nudity to follow, y'e be warned!

Mam mieszane uczucia co do Sujin, jak i tej recenzji. Mam mniej niż 2 godziny do północy, może wyrobię się jeszcze w tym roku. ;) Więcej lalczynej nagości poniżej, zostaliście ostrzeżeni!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...