Monday, March 29, 2021

Barbie skin tone match guide update (2021.1)

L to R: Barbie Extra #2 (GVR05, Shimmery look), MtM purple top, BMR1959 (GPF15, Color Block Windbreaker, Bike Shorts & Vinyl Boots), MtM GXF07 (red yoga)


 I've noticed that the latest curvy "red yoga" GXF07 MtM has a really unique skin tone - very light with slighy yellow hues. I suspect, although it is only my guess, that BMR1959 Kira GHT95 has the same skin tone.

Zauważyłam, że najnowsza krągła "joginka w czerwonym" MtM GFX07 ma niespotykany odcień - bardzo jasny z żółtymi tonami. Podejrzewam, choć to tylko moje domysły, że BMR1959 Kira GHT95 ma ten sam odcień.

Friday, February 19, 2021

It was cold that day

Closeup of Janay doll in deep blue jacket and green wool scarf covering her nose and mouth.
Janay (Integrity Toys)

Closeup of Barbie with pink and purple hair in warm purple hat, standing in snow.
Barbie Extra #2

two dolls, on the left Janay in deep blue coat and green wool scarf, on the right Barbie with pink and purple hair in purple wool hat, grey jacket and jeans, both standing in knee-deep snow.
Janay and Barbie Extra

 The snow started melting today, so I thought I'd rather finally publish these photos. Janay got a poseable body and Barbie Extra #2 is my current crush.

Śnieg zaczął dzisiaj topnieć, więc pomyślałam, że lepiej opublikuję wreszcie te zdjęcia. Janay dostała  artukułowane ciałko, a Barbie Extra #2 to moja obecna miłość.

Sunday, January 31, 2021

Over the Moon, pt.2 - Fei Fei

 This is the second doll that arrived with Chang'a. And although Chang'a stole the show, Fei Fei is actually sweet and well made.

Oto druga lalka, która przyleciała z Chang'a. I chociaż Chang'a ukradła show, Fei Fei jest całkiem słodka i porządnie zrobiona.

Over the Moon Fei Fei doll in box

Her hair is definitely better than in the movie. She's even got a box of moon cakes. || Jej włosy wyglądają lepiej niż w filmie. Ma też pudełko ciasteczek księżycowych.

Movie-accurate scarf || Apaszka - dokładnie taka jak w filmie.

Bungee

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...