Sunday, September 17, 2023

Sunday, April 23, 2023

Museum of the Doll in Lodz, Poland

On our way to the Museum of the doll in Lodz. Poland. || W drodze do Muzeum Lalki w Łodzi.
  


Yes, we're on the right track.
Tak, jesteśmy na dobrej drodze.

At the entrance. The doll is my own Little Pullip Assa on Obitsu body. || Przy wejściu. Lalka to moja własna Little Pullip Assa na ciałku Obitsu.

Inside, there are some dioramas. || Wewnątrz są dioramy.

And lots of random dolls. || I mnóstwo różnych lalek.

Old german dolls. || Stare lalki niemieckie.

Porcelain dolls. || Lalki porcelanowe.

A really old one... || Naprawdę stara...

More baby dolls. || Więcej bobasów.

This one was still in "doll clinic". It reminded me of one of my childhood dolls. || Ta była jeszcze w "klinice dla lalek". Przypominała mi jedną lalkę z dziećiństwa.

One of my favourites pieces on display - witch cottage. || Jedna z moich ulubionych rzeczy na wystawie - chatka czarownicy.

 
Another old acquaintance - porcelain doll made to represent the fashion industry in Lodz City. It wasn't very popular and it got retired quickly. Most of the remaining dolls ended up in this museum. I'm kind of fond of Lodka Doll. || Kolejna stara znajoma - porcelanowa lalka stworzona by reprezentować przemysł modowy w Łodzi. Nie była zbyt popularna i szybko trafiła na emeryturę. Większość lalek, które pozostały, trafiły do tego muzeum. Jakoś lubię lalki Lodki.