Monday, September 27, 2021

Mulan 2 Reflections by Hasbro, part 3

Part 1

Part 2

Disney Mulan 2 Reflections by Hasbro, second outfit
Disney Mulan 2 Reflections by Hasbro, drugie ubranko

 Just pictures, no comments, too tired.

Tylko obrazki, bez komentarzy, zbyt zmęczona.

 
Monday, September 13, 2021

Bella on Kickstarter

 

#bellaonkickstarter
@bella_belladoll
There is this fantastic initiative by Bella Kwella on Kickstarter to make an album about doll photography. Obviously, I've backed it and I'm hoping to have the book by the end of this year. The project is just a step away from being fully financed.

Jest na Kickstarterze taka fajna inicjatywa Belli Kwelli, żeby zrobić album o lalkowej fotografii. Oczywiście, wsparłam i mam nadzieję mieć książkę przed końcem roku. Projekt jest o krok od pełnego sfinansowania.

Thursday, September 9, 2021

Kurhn Mulan - Golden Archer

Kurhn 2020 Hua Mulan $9121 Golden Archer

Kurhn 2020 Hua Mulan #9121 Golden Archer
I've had the 2015 Kurhn's Mulan on my wish list since forever. It was a really neat collection with three versions of the heroine - the maiden, the warrior and the lady.  But I had issues with each of the dolls and eventually never bought any. But in 2020 they've issues a new collection of two dolls - the golden archer and red swordswoman - and these are simply perfect.

Mulan z 2015 od Kurhn roku mam na liście życzeń od zawsze. To ciekawa kolekcja składająca się z trzech wersji bohaterki - panny, wojowniczki i damy. Ale z każdą z nich miałam jakiś problem i ostatecznie nigdy żadnej nie kupiłam. Jednak w 2020 wydali nową kolekcję dwóch lalek - złotej łuczniczki i czerwonej szermierki - i są one po prostu doskonałe.

Kurhn 2020 Mulan

Kurhn 2020 Mulan

Kurhn 2020 Mulan

Kurhn 2020 Mulan's armor and cape || Zbroja i peleryna Mulan 2020 Kurhn

The dress in nicely layered and the doll's got cool pantaloons. || Sukienka ma ładne warstwy, a lalka ma fajne pantalony.

Kurhn 2020 Mulan - the dress without the armor || Sukienka bez zbroi

Kurhn 2020 Mulan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...