Thursday, July 1, 2021

My kid's dolls: Kurhn Fairy

 

Kurhn Fairy Doll
 

This doll was really inexpensive, although she is beautifull and well made. She was a side dish to my collectible Kurhn order. My daughter is completely satisfied with this doll

Ta lalka była naprawdę niedroga, chociaż jest piękna i porządnie zrobiona. Była przystawką do mojego zamówienia kolekcjonerskiej Kurhn. Moja córka jest całkowicie usatysfakcjonowana tą lalką.

Kurhn Fairy Doll's face

 

Monday, June 21, 2021

Over the Moon, part 3: Chang'e

Part 2: Fei Fei
 
 
Chang'e by Mattel from Netfix's "Over the Moon" movie
 

Impressive Moon Goddess || Imponująca Bogini Księżyca

Chang'e and blooming bird cherry || Chang'e i kwitnąca czeremcha

This is the young version of Chang'e from the past on Earth || To młodsza wersja Chang'e z przeszłości na Ziemi


Details of the headdress || Detale stroika na głowie

Back of the dress. The ribbons are made of stiff plastic, so the doll cannot sit. || Tył sukni. Wstążki są z twardego plastiku i lalka nie może siadać.
 
Details of the beautiful shoes. || Detale pięknych butów.

Chang'e's dress || Suknia Chang'e

Plastic decorations || Plastikowe ozdoby

Chang'e in the grass

Chang'e in the grass

Chang'e and dandelions || Chang'e i mleczyki

 

Tuesday, June 8, 2021

Mulan Two Reflections by Hasbro, part 2

See part 1 here: Mulan in the box

Część pierwszą można zobaczyć tutaj: Mulan w pudełku.

Mulan Two Reflections by Hasbro

Mulan Two Reflections by Hasbro

Mulan Two Reflections by Hasbro

Mulan Two Reflections by Hasbro - in the likeness of actress Liu Yifei ||
Na podobieństwo aktorki Liu Yifei

Mulan Two Reflections by Hasbro - hair is poor quality ||
Włosy są marnej jakości

Mulan Two Reflections by Hasbro

Mulan Two Reflections by Hasbro

Mulan Two Reflections by Hasbro - details

Mulan Two Reflections by Hasbro


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...