Wednesday, November 30, 2022

Head over heels

Well, I got myself into hot water. I know, I can't resist it. I need Rainbow High in my life. 

No to wpadłam jak śliwka w kompot. Już wiem, że się nie oprę. Potrzebuję Rainbow High w moim życiu.

My daughter's doll - Ruby Anderson Rainbow High Cheerleader
Lalka mojej córki - Ruby Anderson Rainbow High Cheerleader

 


1 comment: